Plànol de delimitació de les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals, afectades per l’article 2 de la llei 5/2003 - APROVACIÓ INICIAL

Aprovació inicial

El Ple de la corporació, en sessió ordinària del dia 29 de novembre de 2023 va aprovar inicialment el plànol de delimitació de les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals, afectades per l’article 2 de la Llei 5/2003, el qual s'exposa al públic pel termini d'un mes des de l'endemà a la seva publicació al BOP de Barcelona.

Als enllaços adjunts es pot consultar la informació relativa a aquest plànol de delimitació i així mateix es pot accedir als documents en format dades obertes adjunts.

 

Darrera actualització: 01.12.2023 | 09:43
Darrera actualització: 01.12.2023 | 09:43