PROJECTE D'ACTUACIÓ ESPECÍFICA EN SÒL NO URBANIZTABLE, "estesa d’una línia de subministrament elèctric per a la planta Fumanya"

Projecte aprovat per la Comissió Territorial d'Urbanisme de la Catalunya Central

La Comissió Territorial d'Urbanisme de la Catalunya Central va aprovar definitivament el projecte en la sessió del dia 26 d'abril de 2021.

Es pot accedit a tota la documentació tècnica d'aquest expedient a través dels enllaços que consten a l'apartat de documentació.

Darrera actualització: 18.03.2022 | 09:01
Darrera actualització: 18.03.2022 | 09:01