DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)

DUPROCIM

És el document que estableix el marc orgànic i funcional previst per a un municipi, amb l’objecte de prevenir i controlar els riscos sobre les persones i els béns i donar resposta adequada a les possibles situacions d’emergència del municipi, sota responsabilitat del titular del pla i garantint la integració d’aquestes actuacions amb el sistema autonòmic de protecció civil.

L'objectiu del pla és identificar i avaluar els riscos, les accions i les mesures necessàries per a la prevenció i el control dels riscos, així com regular les mesures de protecció i altres actuacions a adoptar en cas d'emergència. El document engloba els riscos territorials, que són aquells riscos o emergències que poden afectar a la vegada un volum considerable de persones o que poden tenir una repercussió important i els riscos que poden afectar el municipi  (Incendis forestals, nevades, sismes, ventades i pandèmies).

El DUPROCIM ha estat redactat pels serveis tècnics del Consell Comarcal d'Osona. 

 

Darrera actualització: 19.04.2024 | 09:50
Darrera actualització: 19.04.2024 | 09:50