Projecte pel cobriment de la pista de Sant Martí - APROVACIÓ DEFINITIVA

Aprovació inicial del Projecte de cobriment de la pista de Sant Martí

Per decret de l'alcalde del dia 16 de març de 2022 s'ha aprovat inicialment el projecte d'obres de cobriment de la pista esportiva de Sant Martí a Sant Martí d’Albars el pressupost total del qual és de 189.422,51 €.

Aquest projecte es troba en fase d'exposició pública durant el termini de trenta dies hàbils a comptar a partir de l'endemà de la publicació del corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

El projecte es pot consultar a l'apartat de documentació.

Darrera actualització: 18.05.2022 | 16:42
Darrera actualització: 18.05.2022 | 16:42