Projecte pel cobriment de la pista de Sant Martí - APROVACIÓ DEFINITIVA

Aprovació definitiva del Projecte de cobriment de la pista de Sant Martí

Per decret de l'alcalde del dia 16 de març de 2022 es va aprovat inicialment el projecte d'obres de cobriment de la pista esportiva de Sant Martí a Sant Martí d’Albars el pressupost total del qual és de 189.422,51 €.

Aquest projecte es va exposar al públic durant el termini de trenta dies hàbils, sense que es presentés cap al·legació ni reclamació i en conseqüència l'aprovació inicial va esdevenir definitiva.

El projecte es pot consultar a l'apartat de documentació.

Darrera actualització: 12.04.2023 | 16:23
Darrera actualització: 12.04.2023 | 16:23