21. Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció adminstrativa en l'activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable

Darrera actualització: 02.10.2020 | 11:48