07. Taxa per aprofitament especial del domini públic local a favor d'empreses explotadoras de serveis de subministraments d'interès general

Darrera actualització: 02.10.2020 | 11:32