00. Ordenança general de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals

Darrera actualització: 02.10.2020 | 11:03