Ple 5/2023 de 14 de juny de 2023 - extraordinari

Dimecres, 14 de juny de 2023 a les 15:00

Es convoca aquest Ple en aplicació del que disposa l'article 36 del reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals aprovat pel Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre.

Lloc: Sala d’actes de la Casa Consistorial.
Acta: 5/2023
Caràcter: Ordinari
Data: 14 de juny de 2023
Hora: 18:00

Darrera actualització: 15.06.2023 | 09:31