Licitació de les obres de cobriment de la pista esportiva de Sant Marti d'Albars

Divendres, 13 de maig de 2022 a les 00:00

A partir del dia 14 de maig a les 00:00h s'obre la licitació de les obres de cobriment de la pista esportiva i finalitzarà el dia 1 de juny a les 23:59h.

Què es fa?
Actuació de cobriment de la pista esportiva existent a Sant Martí.

Com serà?
Formació d’una coberta per a la pista actual, amb estructura de pòrtics a dues aigües de fusta laminada; coberta de panell Sandwich color terrós i amb tractament interior per a millora acústica.

Tindrà lluernaris a coberta per millorar la il·luminació natural, i es renovarà tot l’enllumenat de la pista, amb nous focus tipus LED de baix consum energètic.

Què permetrà?
A part de la pràctica esportiva actual, permetrà mantenir l’ús de la pista en cas de pluja i forta insolació.

Quin cost tindrà?
l cost de l’actuació és de 189.422,51€

Qui promou l’actuació?
L’Ajuntament de Sant Martí d’Albars, amb el suport de la Diputació de Barcelona.

Quan s’executarà?
Es preveu l’inici de les obres l’estiu del 2022, amb una durada aproximada de 6 mesos.

Puc consultar el projecte complert?
Si, al web de l’Ajuntament, i clicant al següent enllaç:

https://www.santmartidalbars.cat/ajuntament/urbanisme-obres/projecte-pel-cobriment-de-la-pista-de-sant-marti-aprovacio-inicial/#prettyPhoto[pdf]/0/

Podeu accedir a l'estat de la licitació i les adjudicació a través de l'enllaç següent

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&idCap=1501490

Darrera actualització: 13.05.2022 | 09:53