Inici de les obres d'eixamplament i millora dels revolts de la ctra. BV-4342 (fase 1)

Dijous, 29 de setembre de 2022 a les 00:00

La Diputació de Barcelona inicia aquest dijous 29 de setembre les obres de la fase 1, que va de Santa Creu de Joglars fins al nucli de La Blava.

Projecte Constructiu:

“Eixamplament i millores de revolts a la carretera BV-4342. Fase1”

Termes Municipals:

Sant Martí d’Albars i Olost

Situació prèvia:

La carretera BV-4342 s’inicia a la localitat de Santa Eulàlia de Puig-Oriol (municipi de Lluçà) i finalitza a la localitat de Sant Creu de Joglars (municipi d’Olost).

La FASE 1 s’inicia al PK 3+412 i finalitza al PK 7+760.

La traça de la carretera discorre en la seva major part a nivell de terreny o a mitja vessant.

La carretera té un traçat força estret, amb amples mínims de 4.00 m i màxims de 4.90 m, amb trànsit habitual de vehicles pesants que necessiten ocupar més de la meitat de la seva calçada, creant inseguretat en els creuaments amb altres vehicles.

Objectius de l’actuació:

Millorar de manera general el traçat, suavitzant les transicions de trams rectes amb trams de corbes i unificant els seu eix per garantir una major continuïtat durant el recorregut.

Millorar les corbes més tancades, dotant-les d’un radi i un sobreample adequats.

Millora de la comoditat de conducció per millor legibilitat de la carretera.

Millorar el drenatge superficial amb noves cunetes i ampliació i prolongació d’obres de fàbrica.

Millorar la seguretat viària amb barreres de seguretat.

Actuació:

Les principals actuacions es resumeixen a continuació:

-           Nou traçat en tot el tram per aconseguir l’ample de 5,50/6,00 m que correspon per IMD i orografia a aquesta carretera, amb radis i sobreamples adequats al pas de vehicles pesants

-           Nous drenatges superficials amb cunetes de formigó (sobreample afegit a la calçada) i millora de les obres de drenatge transversal tant en els 4 àmbits com en altres punts de la carretera on s’han detectat dèficits.

-           Substitució dels elements de contenció existents pels sistemes homologats d’acord amb la normativa actual.

Pressupost estimat:     El pressupost estimat és de 996.035,45 € IVA inclòs.

Termini:         5 mesos.

Director del projecte: Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures de la Diputació de Barcelona

Darrera actualització: 29.09.2022 | 10:39