Descobert un nou jaciment d'època romana a La Blava

Dissabte, 21 d'agost de 2021 a les 00:00

La primera campanya d’excavació a l’indret ha permès documentar diverses estructures que podrien correspondre a una vil·la romana o a un establiment similar.  

 

Durant la tercera setmana d’agost s’ha iniciat l’excavació d’un nou jaciment a l’indret conegut com el Collet de les Moles, al nord de la Blava i al peu del camí ramader que des del poble continua en direcció nord cap a l’Almató. Els treballs s’emmarquen en un projecte d’avaluació de l’ocupació romana al municipi.

La notícia de la troballa de materials d’època romana en diversos punts del terme, juntament amb la confluència a l’indret d’eixos de comunicació importants que podrien tenir un origen antic va impulsar la redacció del projecte. En concret la zona és creuada pel camí de transhumància i el camí ral, que discorren en sentit nord-sud; i el camí “de la cendra” que comunicava la zona de Lluçà i St. Martí amb Vic a través del pont medieval de Sant Martí.

Ja en el marc del projecte, durant el mes de març es va excavar un tram de camí en un punt entre St. Martí i La Blava que no es va poder datar amb precisió. En paral·lel es va fer una prospecció geofísica, a càrrec de SOT Prospecció Arqueològica, al camp on s’ha excavat aquest estiu. La prospecció va posar de manifest la conservació d’estructures.

L’excavació ha permès resseguir diversos murs que corresponen a la part baixa dels edificis i dibuixen cinc espais. Com a mínim un d’ells sembla ser un dipòsit. Durant els treballs s’han recuperat abundants fragments de tegula (teula romana), la base d’un parell d’olles de ceràmica a mà, fragments de vaixella de ceràmica i de vidre, restes de fauna i claus de ferro. S’han trobat també escòries de ceràmica, vidre i ferro, residus i testimonis del treball d’aquest tipus de material a l’assentament. El material ceràmic recuperat situa les restes en època imperial romana (c. s. II-III dC).

Tot i que el coneixement de què es disposa a hores d’ara és molt parcial, els arqueòlegs treballen en la hipòtesi de que pugui tractar-se d’una vil·la. Una vil·la és un centre d’explotació agrària d’època romana que es nodria del territori del seu entorn. A nivell arquitectònic acostumava a organitzar-se en un pars urbana, on vivia el propietari i des d’on es gestionaven tots els aspectes de l’explotació; i una pars rustica, on habitaven els esclaus i on es trobaria també la cuina i alguns estables. A les proximitats solien situar-se àrees artesanals, com molins, forns per fer ceràmica o premses; així com espais d’emmagatzematge de productes: cellers i graners, entre altres.

Amb tot, tenint en compte la proximitat del jaciment a les vies de comunicació també podria tractar-se d’una mansio. Aquesta és un tipus d’establiment amb funcions d’hostal, especialitzat en allotjar els viatgers durant la nit. Sens dubte, caldrà esperar a l’ampliació dels treballs per saber de què es tracta.

El dissabte 21 al matí es va fer la presentació de les troballes als veïns del poble. Tant els treballs com la visita han despertat un gran interès en el veïnat. L’acte va comptar amb l’assistència d’unes quaranta persones.

El projecte ha estat promogut per l’ajuntament de Sant Martí d’Albars i finançat per la Diputació de Barcelona. S’ha comptat en tot moment amb la col·laboració dels propietaris dels terrenys. Els treballs d’excavació han estat duts a terme per l’arqueòloga Àngels Pujol amb el suport de la brigada municipal. La prospecció geofísica de la primavera va anar a càrrec de Roger Sala (SOT Prospecció Arqueològica).

 

Darrera actualització: 31.08.2021 | 10:18