Curs de director/a de lleure semipresencial

Divendres, 4 de març de 2022 a les 00:00

Del 9 al 30 d’abril de 2022 es durà a terme un curs de Director/a de Lleure, en modalitat semipresencial, al Local Social de Santa Creu de Jutglar (Olost).

El curs, organitzat pel Consorci del Lluçanès i el Servei de Joventut del Lluçanès, i impartit per Dinàmics Esports SCCL, capacita per:

 • Dirigir i coordinar equips de monitors en activitats de lleure infantil i juvenil.
 • Organitzar, dinamitzar i avaluar activitats mitjançant tècniques i recursos d’animació grupal.
 • Educar en valors.
 • Gestionar situacions de conflicte.
 • Aplicar les mesures bàsiques de seguretat i prevenció de riscos.

La superació del curs implica obtenir el Diploma i Carnet de Director/a d’Activitats d’Educació en el Lleure Infantil i Juvenil.

El curs té una durada total de 320 hores i s’estructura en dues etapes. En aquest enllaç podeu consultar el dossier complet del curs.

 1. Etapa lectiva (200h).
  1. Formació presencial (66h) mitjançant sessions formatives teoricopràctiques impartides per professorat especialitzat.
  2. Formació virtual (134h) que inclou activitats, recursos i tasques d’avaluació a l’aula virtual (Moodle), així com l’elaboració de la memòria.
 2. Etapa pràctica (120 h)
  1. Realització de pràctiques en un projecte en l’àmbit de l’educació en el lleure infantil i juvenil.

Preu: 265 euros (parcialment finançat pels ajuntaments participants). És imprescindible realitzar el pagament per reservar la plaça.

Dates i horari: 9, 10*, 11, 12, 13, 14*, 24* i 30 d’abril de 2022. Sessions presencials de 9h a 14h i de 15h a 20h (*de 9h a 14h).

Del 9 d’abril al 22 de maig de 2022 l’aula virtual romandrà activa per realitzar tasques, consultar materials de suport i accedir a recursos.

Lloc: Local Social de Santa Creu de Jutglar. Carrer Vell de Santa Creu, núm. 3 (Olost).

Qui pot apuntar-s’hi?

 • Qui disposi del títol de Monitor/a de lleure.
 • O bé qui pugui acreditar les dues condicions següents:
  1. Estar en possessió d’una de les següents titulacions:
   • Diplomatura, llicenciatura o grau en educació infantil, en educació primària, en educació social, en mestre d’educació infantil, en mestre d’educació primària, en pedagogia o en psicologia.
   • Cicle formatiu de grau superior d’educació infantil, d’integració social, o d’animació d’activitats fisicoesportives.
   • O bé, màster de Formació de Professorat, CAP, Grau de CAFE, màster de Psicopedagogia, Títol de FP II de Jardí d’Infància, Títol de Tècnic superior en Animació Sociocultural.
  2. I acreditar 2 anys d’experiència (700 hores) en l’àmbit de lleure infantil i juvenil.

Com es fa la inscripció?

1.- Emplenant el formulari d’inscripció: https://forms.gle/4WkuCpCRqmEUcjCQA

2.- I enviant a lreventosg@ccosona.cat la documentació següent:

 • 1 foto de carnet
 • Fotocòpia del document d’identitat
 • Comprovant de pagament
 • Si escau, documentació acreditativa de la convalidació (títol de monitor/a / titulació acadèmica + 700 hores d’experiència)

La data límit és el 28 de març! Places limitades!

Per a més informació, contacteu el Consorci del Lluçanès o el Tècnic de Joventut del Lluçanès (Luca Reventós) a través de les dades que trobareu al cartell.

L’assignació de places és per estricte ordre d’inscripció.

Dinàmics es reserva el dret de no impartir el curs si no s’assoleix el nombre mínim d’alumnes i, en aquest cas, es compromet a retornar l’import pagat per la inscripció. .

Dinàmics es reserva el dret, per causa justificada, de modificar o alterar els horaris de desenvolupament d’un curs.

El curs s’imparteix en llengua catalana i per tant és necessari que l’alumne l’entengui. No és necessari que la parli ni l’escrigui, i pot presentar treballs i memòria en castellà si així ho prefereix.

Darrera actualització: 04.03.2022 | 10:51

Imatges