BAN MUNICIPAL: Alerta per sequera

Dimecres, 5 d'abril de 2023 a les 00:00

Atesa la situació d’alerta per sequera en que ens trobem, i atenent a allò establert al Decret Llei 1/2023, de 28 de febrer, pel qual s’estableixen les mesures extraordinàries i urgents per fer front a la situació de sequera excepcional en l’àmbit del districte de conca fluvial de Catalunya.

Aquesta mesura el que estableix és que els volums lliurats per a abastament de població no poden superar una dotació màxima equivalent de 250 litres per habitant i dia, incloent les fraccions servides des dels recursos propis municipals.

Aquestes són les prohibicions de determinats usos en les activitats urbanes establertes per l’Agència Catalana de l’Aigua durant l’estat d’alerta:

  1. Reducció de la dotació de reg agrícola en un 25% o la substitució de part dels cabals destinats a reg agrícola per aigües regenerades.
  2. Reducció del 5% dels consums d’aigua dels usuaris industrials.
  3. Reducció del consum d’aigua en els usos recreatius (5% en usos assimilables a urbans i 25% en reg).
  4. Reducció de les dotacions per a reg de parcs i jardins; prohibició d’ompliment de fonts ornamentals, llacs artificials etc. i de manegues d’aigua per neteja de carrers, façanes, vehicles, etc.
  5. S’estableixen limitacions al ompliment de piscines d’aigua dolça. En l’actual estat d’alerta, com estan tots els municipis d’Osona a dia d’avui, les restriccions en quan a l’ompliment de piscines son:
  • El reompliment parcial de piscines que disposin d'un sistema de recirculació de l'aigua, en les quantitats indispensables per reposar les pèrdues d'aigua per evaporació i neteja de filtres i per garantir la qualitat sanitària de l'aigua.
  • El primer ompliment de piscines de nova construcció.
  • En centres educatius, l'ompliment complert o parcial de piscines desmuntables de capacitat inferior a 500 litres destinades al bany d'infants.

               Aquestes limitacions no s'apliquen a les piscines d'aigua de mar que s'omplin i es buidin sense connexió a les xarxes d'abastament i de sanejament públiques.

      En el supòsit de passar a situació d’excepcionalitat, (tal i com està la zona metropolitana i més de 200 municipis de Catalunya), la utilització d'aigua per l'ompliment de piscines queda limitada als casos següents:

  • El reompliment parcial de piscines que disposin d'un sistema de recirculació de l'aigua, en les quantitats indispensables per garantir la qualitat sanitària de l'aigua.
  • En centres educatius, l'ompliment complert o parcial de piscines desmuntables de capacitat inferior a 500 litres destinades al bany d'infants.

                 Aquestes limitacions no s'apliquen a les piscines d'aigua de mar que s'omplin i es buidin sense connexió a les xarxes d'abastament i de sanejament públiques.

Per a més informació i per a fer el seguiment de l’evolució de la sequera i mesures:

El portal de la sequera

El visor de la sequera (mapa interactiu per saber a on estem en sequera i en quin escenari o nivell d gravetat ?

Preguntes freqüents sobre la sequera  (per a la ciutadania en general)

El semàfor de la sequera (les mesures que cal tenir presents en cada escenari)

Pòsters de la sequera (pòsters amb la síntesi de les mesures que apliquen en cada escenari de la sequera)

Ultimes novetats sobre la sequera

Vídeo resum sobre la sequera a Catalunya  (al nostre canal youtube en trobareu més)

Ultimes novetats de la sequera: https://sequera.gencat.cat/ca/estat-actual/novetats-sequera/

Darrera actualització: 05.04.2023 | 17:10