Autorització per a la realització d'activitats amb risc d'incendi forestal, cremes de restes vegetals per motius fitosanitaris i comunicació de focs d'esbarjo

Dimecres, 19 d'octubre de 2022 a les 00:00

El passat 9 d’abril l’Estat va publicar la Llei 7/2022 de residus i sòls contaminats per a una economia circular (BOE núm. 85, de 09 d’abril de 2022). L’article 27.3 diu: "Amb caràcter general, no està permesa la crema de residus vegetals generats a l'entorn agrario silvícola....".  Si bé es preveuen algunes excepcions, estan restringides a circumstàncies gens habituals. Aquesta norma afecta tot el territori de Catalunya.

  • Autorització per a activitats amb risc d'incendi forestals llevat de crema de restes vegetals. Entre el 15 de març de 2022 i el 15 d'octubre de 2022.

  • Autorització per crema de restes vegetals per causa sanitària o restes forestals per risc d’incendi. Tot l’any.

  • Comunicació de foc d’esbarjo. Entre el 16 d’octubre de 2022 i el 14 de març de 2023.

 

Mitjançant aquest tràmit es poden sol·licitar les següents activitats:

a) Autorització per a la realització d'activitats amb risc d'incendi forestal llevat de crema de restes vegetals per motius fitosanitaris 
Entre el 15 de març i el 15 d'octubre, queda totalment prohibit en els terrenys forestals (poblats o no per espècies arbòries) i en la franja de 500 metres que els envolta:

  • Encendre foc per a qualsevol tipus d'activitat, sigui quina en sigui la finalitat. Especialment no es poden cremar rostolls, marges i restes d'aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria ni fer focs d'esbarjo. Queda exclosa de la prohibició, dintre de les àrees recreatives i d'acampada i en parcel·les de les urbanitzacions, la utilització dels fogons de gas i de barbacoes d'obra amb mataguspires. Tampoc es pot fer foc per a activitats relacionades amb l'apicultura.
  • Llençar objectes encesos.
  • Abocar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol mena que puguin ser causa de l'inici d'un foc.
  • Llançar coets, globus, focs d'artifici o altres artefactes que continguin foc.
  • La utilització de bufadors o similars en obres realitzades en vies de comunicació que travessin terrenys forestals.

    Amb tot, el Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural pot autoritzar, de manera extraordinària, realitzar determinats treballs i activitats que suposen un risc d'incendi forestal.

b) Autorització excepcional de crema de restes vegetals per motius fitosanitaris
Durant tot l’any i a tot el territori de Catalunya queda prohibida la crema de restes vegetals. Aquesta activitat només es podrà realitzar sota les condicions d’excepcionalitat que disposa l’article 27.3 de la llei 7/2022 del 8 d’abril per problemes fitosanitaris amb autorització de Sanitat Vegetal o per prevenció d’incendis amb autorització de les Seccions Territorials de Boscos del Departament.
Dintre de l’apartat de documentació relacionada, es troba el document Llista de malalties (M0276-AN11) on es llisten les malalties per les que es poden fer les autoritzacions.


c) Comunicació de focs d’esbarjo

Entre el 16 d’octubre i el 14 de març s’ha de comunicar la realització de qualsevol mena de foc d’esbarjo en els terrenys forestals (poblats o no per espècies arbòries) i en la franja de 500 metres que els envolta.

Darrera actualització: 19.10.2022 | 17:59