Projecte executiu instal·lació fotovoltaica a l'ajuntament de Sant Martí d'Albars -APROVACIO INICIAL-

Aprovació inicial del projecte

El Ple de la corporació va aprovar inicialment aquest projecte en la sessió ordinària del dia 5 d'abril de 2023.

Actualment es troba en fase d'exposició pública de trenta dies hàbils que finalitzaran el dia 30 de maig de 2023 i en cas que no es presenti cap al·legació, ni reclamació l'aprovació inicial esdevindrà definitiva.

El projecte es pot consultar al document adjunt.

Darrera actualització: 12.04.2023 | 16:35
Darrera actualització: 12.04.2023 | 16:35