Convocatòria d'un lloc de treball de peó de manteniment

Es convoca un lloc de treball de peó de manteniment mitjançant un contracte per obra i servei determinat, a temps parcial, d'acord amb les bases adjuntes.

El termini per a la presentació de les sol·licituds i de la documentació necessària que consta a les clàusules cinquena i sisena de les bases finalitza el dia 11 de maig de 2021, a les 23:59:59.

Tots els documents cal que es presentin en format PDF.

Darrera actualització: 16.04.2021 | 12:03
Darrera actualització: 16.04.2021 | 12:03