PROJECTE D'ACTUACIÓ ESPECÍFICA EN SÒL NO URBANIZTABLE, "estesa d’una línia de subministrament elèctric per a la planta Fumanya"

Expedient tramès a la Comissió Territorial d'Urbanisme per a la seva aprovació

Es pot accedit a tota la documentació tècnica d'aquest expedient a través dels enllaços que consten a l'apartat de documentació.

Darrera actualització: 16.04.2021 | 14:25
Darrera actualització: 16.04.2021 | 14:25