Documents relacionats

01_Memoria POUM SMA - AI_DAI (pdf, 17.24 mb)
05_Annex 4. EAMG - AI_DAI (pdf, 1.49 mb)
Plànol 08_i 01_DAI (pdf, 4.91 mb)
Plànol 09_i 02_DAI (pdf, 3.02 mb)
Plànol 10_i 03_DAI (pdf, 6.29 mb)
Plànol 11_i 04_DAI (pdf, 4.94 mb)
Plànol 12_i 05_DAI (pdf, 12.15 mb)
Plànol 13_i 06_DAI (pdf, 2.24 mb)
Plànol 14_i 07.1_DAI (pdf, 1.74 mb)
Plànol 15_i 07.2_DAI (pdf, 1.72 mb)
Plànol 16_i 07.3_DAI (pdf, 1.75 mb)
Plànol 17_i 08_DAI (pdf, 1.74 mb)
Plànol 18_i 09_DAI (pdf, 11.63 mb)
Plànol 19_i 10_DAI (pdf, 11.81 mb)
Plànol 20_o 01_DAI (pdf, 12.21 mb)
Plànol 21_o 02_DAI (pdf, 13.32 mb)
Plànol 22_o 02.1_DAI (pdf, 4.47 mb)
Plànol 23_o 02.2_DAI (pdf, 6.45 mb)
Plànol 24_o 02.3_DAI (pdf, 6.55 mb)
Plànol 25_o 03_DAI (pdf, 1.84 mb)
Plànol 26_o 04_DAI (pdf, 11.86 mb)
Plànol 27_o 05.1_DAI (pdf, 1.77 mb)
Plànol 28_o 05.2_DAI (pdf, 1.76 mb)
Plànol 29_o 05.3_DAI (pdf, 1.77 mb)

POUM- Aprovació Inicial

A la columna situada a la dreta (documents relacionats) es pot consultar tota la documentació del POUM aprovada inicialment per acord del Ple de la corporació en sessió ordinària del dia 15 de gener de 2020.
El termini d'exposició pública de l'aprovació inicial del POUM finalitza el dia 16062020.

Darrera modificació: 09-06-20  a les  20:24