Documents relacionats

Memòria descriptiva (pdf, 15597.07 mb)
Enquadrament territorial (pdf, 8416.79 mb)
Ortofoto (pdf, 14607.32 mb)
Supramunicipal (pdf, 29562.91 mb)
Hàbitats d'interès comunitari (pdf, 4302.84 mb)
Planejament vigent (pdf, 4817.24 mb)
Catàleg de masies (pdf, 209.79 mb)
Béns immobles (pdf, 219.09 mb)
Pendents (pdf, 4435.01 mb)
Ordenació sòl urbà (pdf, 1992.95 mb)
Equipaments i espais públics (pdf, 2089.4 mb)
Usos actuals (pdf, 1843.67 mb)
Propostes sòl no urbanitzable (pdf, 4952.86 mb)
Sant Martí (pdf, 16138.37 mb)
Beulaigua (pdf, 7238.35 mb)
La Blava 1 (pdf, 14210.73 mb)
La Blava 2 (pdf, 9951.21 mb)
La Blava 3 (pdf, 15354.24 mb)
Document inicial estratègic (pdf, 4428.63 mb)

Documentació POUM avanç

En aquest apartat es poden consultar els documents de l'avan del POUM de Sant Mart d'Albars
Darrera modificació: 23-06-16  a les  09:52