Documents relacionats

Acta ple 24-09-15 (pdf, 409 kb)

Acta de la sessió ordinària del ple del dia 24 de setembre de 2015

Darrera modificació: 15-02-16  a les  18:01