Documents relacionats

Acta ple 30-07-15 (pdf, 159 kb)

Acta de la sessió extraordinària del ple del dia 30 de juliol de 2015

Darrera modificació: 15-02-16  a les  18:00