Ordenances fiscals

Les ordenances fiscals vigents pel 2015 són les que figuren a la dreta d'aquest apartat.

Darrera modificació: 12-11-15  a les  17:54