Normes de planejament urbanístic

 Les normes de planejament es poden consultar en aquest enllaç  
Darrera modificació: 14-07-16  a les  19:20